MÁME PRE VÁS RIEŠENIE DO 24 HODÍN
BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 800 090

Doživotné užívanie pre dôchodcov

Ste dôchodca? Potrebujete peniaze?

Banka Vám kvôli pokročilému veku nechce požičať?

Zabezpečte si lepší život na dôchodku, viac peňazí na lepšie služby, výrobky, potraviny či adekvátnu lekársku starostlivosť ako vo vyspelých krajinách.

Myslíte na seba a na splnenie Vašich snov, ktoré ste si doteraz nemohli dovoliť.

Dostanete peniaze, ktoré Vám banky kvôli pokročilému veku nechcú požičať a nemusíte ich splácať.

001a002b

VŠETKY ÚKONY S VAŠÍM BYTOM SÚ VYKONANÉ POD DOHĽADOM NOTÁRA

 

Doživotné užívanie znamená:

 

Základné informácie:

Vecné bremeno – doživotné pravo bývania a užívania nehnuteľnosti je zakotvené v Občianskom zákonníku, v súlade s ustanovením §151n a nasl. Zákona c. 40/1964 Zb.

Cena za nehnuteľnosť je stanovená vždy individuálne, odvíja sa od typu nehnuteľnosti a veku doživotného užívateľa. Na liste vlastníctva bude zapísaný investor ako vlastník nehnuteľnosti a doživotný užívateľ ako oprávnený z vecného bremena, čo znamená bezpečnú dohodu podľa platných právnych predpisov medzi oboma zmluvnými stranami.

 

Vstupné náklady  dôchodca neplatí:

 

Pre investorov

Poštová spoločnosť je zaujímavým partnerom aj pre investorov.  Investovanie do nehnuteľnosti je jedna z najbezpečnejších foriem zhodnotenia financií. Navyše,  investor je vlastníkom nehnuteľnosti (s vecným bremenom). Výška investícií je rôzna podľa typu konkrétnej nehnuteľnosti. Proces nadobudnutia nehnuteľnosti do osobného vlastníctva investora je realizovaný pod dohľadom notára.  Cena za nehnuteľnosť je stanovená vždy individuálne, odvíja sa od typu nehnuteľnosti a veku doživotného užívateľa.

OZVEME SA VÁM

captcha

BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 800 090

KONTAKT

Poštová spoločnosť s.r.o.
Konventná 9
811 03 Bratislava

tel: +421 948 212 183
email: info@postovaspolocnost.sk
© 2015 Poštová spoločnosť s.r.o. | Všetky práva vyhradené